VR’owy immersyjny symulator szkoleniowy dla personelu kolejowego

Info

SIM FACTOR Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Wrocławską otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn.: Immersyjny system szkoleniowy dla personelu kolejowego wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistościCelem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, w których rezultacie zostanie opracowana Platforma Symulacyjnych Szkoleń Kolejowych przeznaczona dla sektora kolejowego. Platforma uwzględni najważniejsze (poza maszynistą) stanowiska kolejowe, mające duży wpływ na bezpieczeństwo i efektywność procesów kolejowych.

Zakres szkoleń obejmie:

  • Szkolenie drużyn konduktorskich, które w swojej pracy najczęściej spotykają się sytuacjami nietypowymi, niebezpiecznymi, które przy braku odpowiedniego przeszkolenia mogą doprowadzić do incydentu, wypadku, śmierci osób na pokładzie pociągu lub znacznych strat materialnych
  • Szkolenie w zakresie reagowania na pożar w pociągu.
  • Szkolenie z czynności wykonywanych przez rewidenta taboru kolejowego związanych z badaniem (oględzinami) stanu technicznego oraz naprawą
  • usterek taboru kolejowego.
  • Szkolenie z czynności wykonywanych przez toromistrza.
  • Szkolenie z zakresu procedur załadunku towarów.
  • Szkolenie z zakresu zestawiania pociągów (kompletowanie składu).
  • Szkoleniowy Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) dla kontrolera ruchu.

 

Wartość projektu: 4 351 419.44

Wartość dofinansowania SIM FACTOR: 1 536 930.35

Czas trwania projektu: październik 2020 – grudzień 2022