Nazwa projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla SIM Factor Sp. z o.o.

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Nazwa beneficjenta: SIM Factor Sp. z o.o.
Wartość projektu: 106 032,09 PLN
Wartość dofinansowania: 106 032,09 PLN
Okres realizacji w latach: lipiec 2020 r. – wrzesień 2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.