Politechnika Wrocławska i SIM Factor podpisały umowę na dostawę symulatora pojazdu kolejowego przeznaczonego do przeprowadzenia jazd symulacyjnych.

Info

Umowa obejmuje budowę, dostawę i instalację symulatora pełnej kabiny lokomotywy elektrycznej na bazie Siemens Vectron, na platformie ruchomej o 6 stopniach swobody z systemem wizualizacji 4K.
Dodatkowo SIM Factor zapewni bazę tras kolejowych w Polsce, a także w standardzie systemów bezpieczeństwa PZB/LZB. Symulator będzie wyposażony w system eye-tracking wspierający prace badawcze nad zachowaniem maszynisty w kabinie symulatora.
Projekt ma być zrealizowany w 4 miesiące od daty podpisania Umowy. Wartość umowy to około 1,9 mln zł. Symulator zostanie zainstalowany i uruchomiony we Wrocławiu.