Kim jesteśmy

O firmie

SIM FACTOR jest działającą od 2017 roku polska spółka technologiczna oferująca innowacyjne rozwiązania z obszaru symulacji szkoleniowej wykorzystującej rzeczywistość wirtualną. Zatrudniamy ponad 40 najwyższej klasy specjalistów z dziedzin takich jak programowanie, elektronika, automatyka, grafika 3D jak również ekspertów z dziedziny kolejnictwa i transportu lotniczego.

Specjalizujemy się w produkcji, wdrażaniu i utrzymaniu najwyższej klasy symulatorów i trenażerów do szkoleń pracowników. Polska technologia rdzeniowa, polscy specjaliści i dostawcy podzespołów umożliwiają kompleksową realizację obejmującą zarówno budowę maszyn jak i ich specjalistyczne oprogramowanie.

Oferujemy produkty technologiczne znajdujące swoje zastosowanie wszędzie, gdzie nowoczesne zaawansowane techniki symulacyjne służą zwiększaniu efektywności, obniżaniu kosztów i zmniejszaniu ryzyka w wykonywanej pracy.

Obecne skupiamy się na sektorze kolejowym, lotniczym oraz wojskowym a w niedalekiej przyszłości planowane jest sukcesywne rozszerzenie oferty na pozostałe sektory charakteryzujące się dużą odpowiedzialnością pracowników, wykorzystaniem drogich maszyn i urządzeń oraz obsługą infrastruktur krytycznych.

Certyfikaty

Sim Factor uzyskał certyfikaty potwierdzające stosowanie profesjonalnych standardów:

  • Certyfikat ISO 9001
  • Certyfikat ISO 14001
  • Certyfikat ISO 37001

Jesteśmy też członkiem POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI.

Poświadczenia

Departament Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  przyznał nam świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w następujących stopniach:

  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia potwierdzające zdolność do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,POUFNE”,
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,TAJNE”,
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do przetwarzania informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą ,,NATO SECRET”,
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do przetwarzania informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą ,,SECRET UE/EU SECRET”,
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,ESA SECRET”.

Aktualności