Symulator handlingowy

Produkt jest symulatorem typu VR przeznaczonym do procesu szkoleniowego obsługi naziemnej w zakresie czynności wykonywanych w trakcie obsługi statku powietrznego na stanowisku postojowym.

Podstawową jednostką szkoleniową realizowaną z wykorzystaniem symulatora będzie sesja szkoleniowa. Symulacja obejmuje rzeczywistość prezentującą kompletny proces obsługi samolotu pasażerskiego przez służby obsługi naziemnej od momentu przygotowania stanowiska postojowego dla statku powietrznego poprzez dojazd samolotu do stanowiska postojowego, wykonanie wszystkich czynności związanych z obsługą statku powietrznego, pasażerów i bagażu, aż po wypchnięcie statku powietrznego na drogę kołowania.

W trakcie całego procesu obsługi statku powietrznego:

Szkolony ma możliwość swobodnego poruszania się po stanowisku postojowym. W szczególności możliwe jest wchodzenie na miejsca, w których pracownik obsługi naziemnej nie powinien się znaleźć, żeby w ten sposób uwrażliwić szkolonego na miejsca, w których w określonym czasie, lub w trakcie całego okresu obsługi statku powietrznego nie ma prawa się znaleźć. Przemieszczanie się po płycie będzie się odbywać za pomocą kontrolerów trzymanych w dłoniach przez szkolonego. System automatycznie wykrywa sytuację, w której szkolony wszedł strefę, w której w danym czasie nie powinien się znaleźć i zasygnalizuje to (przykładem takiej sytuacji jest przejście nad wężem do tankowania samolotu).

Szkolony ma dostęp do dodatkowych materiałów informacyjnych, w szczególności do informacji o tym jaki proces aktualnie jest wykonywany przez obserwowaną osobę oraz dodatkowej informacji o wykonywanym procesie. Informacje te są wyświetlane szkolonemu w postaci tekstu wywołanego na żądanie szkolonego.

System losowo generuje sytuacje nietypowe (np. niedomknięte drzwi podczas boardingu), które szkolony będzie zobowiązany zgłaszać. System zapamięta wystąpienie sytuacji nietypowej oraz reakcję szkolonego na jej wystąpienie.

Symulator obejmuje listę dostępnych czynności związanych z handlingiem:

 • Inspekcja stanowiska postojowego przed wjechaniem samolotu
 • Inspekcja poszycia statku powietrznego w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń
 • Ułożenie blokady pod koła
 • Rozstawienie pachołków
 • Podstawienie rękawa lub schodów z podjazdem autobusu do transportu pasażerów
 • De-boarding
 • Rozładunek za pomocą taśmociągu lub high-loadera (luk bagażowy widoczny tylko z zewnątrz samolotu bez możliwości wejścia do środka)
 • Tankowanie
 • Załadunek bagażu za pomocą taśmociągu lub high-loadera (luk bagażowy widoczny tylko z zewnątrz samolotu bez możliwości wejścia do środka)
 • Boarding
 • Pachołki zebrane ze stanowiska
 • Odjazd schodów dla pasażerów lub odpięcie rękawa
 • Inspekcja dookoła statku powietrznego i przegląd stanu poszycia
 • Blokady kół zostają usunięte
 • Pushback

Zdjęcia