Wirtualne szlaki kolejowe

Oprogramowanie symulacyjne SIM FACTOR zawiera bazę wirtualnie odwzorowanych odcinków linii kolejowych (wraz ze stacjami ograniczającymi) na sieci PKP PLK S.A. o łącznej długości przekraczającej 1500 km, w tym co najmniej 80 km linii z ETCS poziom 2.

Odwzorowanie zapewnia możliwość przejazdu każdej trasy w obu kierunkach, z możliwością jazdy po następujących torach:

 • torach szlakowych odwzorowanych linii kolejowych;
 • wszystkich torach głównych punktów eksploatacyjnych, przez które przebiegają odwzorowane linie kolejowe.

W oprogramowaniu dostępne są następujące elementy infrastruktury:

 • układ torowy w planie i profilu (z zachowaniem rzeczywistych krzywizn, pochyleń podłużnych i załomów profilu, wpływających na dynamikę jazdy oraz widoczność);
 • nawierzchnia kolejowa (z zachowaniem dokładności umożliwiającej wzrokową obserwację ułożonej drogi przebiegu);
 • skrzyżowania toru z drogami kołowymi, przejścia dla pieszych, przejścia służbowe;
 • obiekty inżynieryjne (tunele, mosty, wiadukty, estakady, duże przepusty, przejścia dla pieszych pod torami, kładki dla pieszych, ściany oporowe);
 • perony, rampy, place ładunkowe;
 • budynki kolejowe (np. dworce, nastawnie, strażnice przejazdowe, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej);
 • urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej;
 • wskaźniki stałe i przenośne oraz sygnalizatory (np. semafory, sygnalizatory powtarzające, tarcze ostrzegawcze, tarcze ostrzegawcze przejazdowe, tarcze manewrowe, tarcze zaporowe) w zakresie zgodnym z Instrukcją sygnalizacji le-1, (E- 1);
 • wskaźniki związane z łącznością radiotelefoniczną, np. wskaźniki W28 (zmiana kanału w łączności analogowej), W29 (nawiązanie łączności), wskaźnik zmiany systemu radiowego (analogowy na cyfrowy i odwrotnie);
 • czujniki torowe i przytorowe (SHP, SSP, ETCS, DSAT, itp.);
 • oznakowanie miejsca robót na sąsiednim torze.

Symulacja obejmuje również obiekty ruchome: inne pojazdy kolejowe, pojazdy drogowe, samoloty, rowerzystów i pieszych oraz zwierzęta. Fizyka oraz losowość ruchu wymienionych obiektów jest zbliżona do naturalnej, co ważne jest szczególnie w przypadku trenowania sytuacji nietypowych (np. człowiek na torze, wjazd pojazdu drogowego na przejazd, wtargnięcie zwierzęcia na tor).

Zdjęcia