Baza tras SIM Factor

Baza tras w wirtualnej bibliotece SIM Factor, jest podzielona na dwa elementy:

  • Bazę tras ogólnodostępnych
  • Bazę tras związanych z Centrum Egzaminacyjnym Urzędu Transportu Kolejowego

Legenda:

  • ZIELONY – tasy dostępne w oprogramowaniu TK-SIM
  • SZARY – trasy objęte upgrade do UTK-SIM (objemującym też trasy TK-SIM) – UWAGA: trasy Austriackie i krajów bałtyckich wymagają zmiany bazy danych.

UWAGA: Mapa prezentuje dane orientacyjne, dane w symulatorach Klientów mogą się różnić.